پیام مدیرحراست

پیام مدیرحراست


 پیامبر اکرم (ص):دو نعمت هست که انسان ارزش آنها را درست نشناخته است یکی سلامتی و دیگری امنیت.

حفاظت از دستگاهها در راستای حفظ اصول و ارزش های نظام مقدس جمهوری اسلامی به عهده حراست  می باشد.از آنجا که سلامت هر دستگاه و افراد آن همواره در معرض آلودگی ها تهدیدهای درونی و نفوذی است برای حفظ سلامت و پیشگیری از آلودگی ها نیازمند سیستمی هستیم که با دقت زیاد از نفوذ آفت ها جلوگیری کند و با تشخیص و شناخت زمینه های سلامت دستگاه را فراهم سازد.بنابراین حضور حراست در عرصه های مختلف دو هدف عمده،یکی حفظ و ارتقاء توان حفاظتی و امنیتی و دوم انجام اقدامهای موثر جهت حفاظت همه جانبه منابع انسانی و مالی می باشد.حراست بعنوان چشم بیدار مجموعه با توجه به اشراف اطلاعاتی،مشاور خوبی برای مدیران محسوب می شود مسئولین حراست زمانی می توانند در این خصوص موفق باشند که از علم ، تخصص ، درایت و روشن بینی خوبی برخوردار باشند . حراست به دور از ساختارهای خشک بطور جدی با ایجاد محیط امن و آرام و بستری مناسب برای طرح دیدگاه ها و نظرات مدیریتی که در نهایت آن توسعه میهن اسلامی ،حفظ ارزشهای انقلاب و دستاوردهای آن قدم نهاده است.